Browsing Tag

Kolar

ಕೋಲಾರದ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣ

ಕೋಲಾರದ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ  ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೋಲಾರದ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ತಾವು ಸಾಕಿಸಲುಹಿದ ನೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ…
Read More...